Söndagsskola

När de vuxna firar gudstjänst i kyrkan går barnen till sin egen ”gudstjänst” d.v.s. söndagsskolan.

Söndagsskolan startar d. 16 februari kl. 11:00