Verksamhet

Här hittar du information kring våra olika verksamheter.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber alla som har någon form av symtom att stanna hemma. Har du några frågor kring kyrkans verksamheter i sin helhet så kontaktar du Elvira Brandt. Om du har frågor kring en specifik verksamhet kontaktar du den som är ansvarig.

 

Gudstjänst

Söndagsskola

Bönesamling

Nying

YOUTH

Sommarskoj

Stick-café