Gudstjänst

Söndagar är den stora gudstjänstdagen för oss i Elimkyrkan. Dit får vi ta med hela livet i befintligt skick. Varje vecka får vi möta Guds kärlek och låta hans vilja forma våra liv. Vi får lyfta blicken från våra egna liv och tillbe och upphöja den levande Guden som genom Jesus Kristus bevisat sin överflödande kärlek till oss. Gudstjänst är något vi gör tillsammans, det är inget som vi sitter av, producerar eller konsumerar och inte heller recenserar.

Genom lovsång, bön, förkunnelse, personliga vittnesbörd, nattvard och dop  uttrycker vi vår vilja i att låta Jesus vara den som leder oss och präglar våra liv. Han som är kärnan i vårat liv och sätter oss i rörelse i vår värld. Från Gudstjänsten sänds vi ut som bärare av Guds förvandlande kärlek som räcker till alla människor.

Under hösten har vi som tema Jesusmöten där vi kommer närmre de möten som Jesus gjorde i evangelierna. Efter att vi har levt i pandemin ett bra tag nu så behöver vi komma tillbaka till grunden av tron, nämligen att möta Jesus. För det är i mötet med Jesus som våra liv förvandlas, där det går från mörker till ljus.

Vill du veta mer och Gudstjänst eller kristen tro? Kontakta vår pastor Elvira så berättar hon mer.

Välkommen till Gudstjänst.